<h1 class="entry-title">Category: GCF</h1>
17 Dec

Net Trading Group NTG AB (publ): Företrädesemission övertecknad

Den 14 december avslutades teckningstiden i Net Trading Group NTG AB (publ) (”NTG” eller ”Bolaget”) företrädesemission om högst 28 508 175 Units. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Fulltecknad företrädesemission kunde tillföra NTG cirka 11,4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har en rätt till en övertilldelning av Units på upp till 5 MSEK.Företrädesemissionen […]

16 Dec

Imsys erbjudande blev övertecknat – handel i aktien väntas inledas på NGM Nordic SME den 29 december

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Teckningsperioden i Imsys AB:s […]