<h1 class="entry-title">Category: GCF</h1>

H&D Wireless FöreträdesemissionJanuari 2022Likvid: Cirka 12 MSEK

Amnode FöreträdesemissionDecember 2021Likvid: Cirka 10 MSEK

Nattaro Labs IPONovember 2021Likvid: Cirka 18 MSEK

Bricknode Holding IPONovember 2021Likvid: 40 MSEK

Xpecunia KonvertibellånSeptember 2021Likvid: 30 MSEK

PILA PHARMA IPOJuni 2021Likvid: cirka 35 MSEK

Xpecunia IPOJuni 2021Likvid: cirka 45 MSEK

Klimatet Invest NyemissionJuni 2021Likvid: cirka 10 MSEK

H&D Wireless FöreträdesemissionJuni 2021Likvid: cirka 20 MSEK

PILA PHARMA Pre-IPOMars 2021Likvid: cirka 15 MSEK