Amnode

Företrädesemission
December 2021
Likvid: Cirka 10 MSEK