Notering/IPO

Vi har genom åren hjälpt många bolag på resan från att vara ett privat bolag till att bli ett publikt handlat bolag. Vi vet vilka krav marknadsplatserna ställer på bolagen och vi har en nära dialog med de olika MTF-plattformarna Nasdaq First North, Spotlight och NGM så att noteringen går smidigt utan komplikationer.

Att vara noterad kan vara en fördel när bolaget vill:

Ett noterat bolag kan ha lättare för att attrahera nytt kapital. Bland annat för att bolaget i en noterad miljö har krav på att informera marknaden.

Ett noterat bolag når lättare genom bruset och har ett naturligt fokus på sig från olika typer av intressenter.

Att vara ett noterat bolag kan hjälpa att stärka trovärdigheten i kundrelationer.

Ett noterat bolag kan skapa en större attraktivitet och därmed ha lättare vid rekrytering av kompetent personal.

Case: Amido

Amido är ett teknikbolag specialiserade inom utveckling av passagesystem som används av fastighetsägare. Tekniken baseras på egenutvecklad webbplattform och utöver huvudverksamheten erbjuds även administrationstjänster för tredjepartsleverantörer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, där kunderna är verksamma inom offentlig sektor, industri samt fastighetssektorn. Bolaget grundades under 2008 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Sedan december 2019 är bolaget noterade på Spotlight Stock Market.

Case: Gasporox

Gasporox är verksamma inom specialiserad laserteknik. Bolaget är en leverantör som möjliggör mätningar av gasinnehållet i förpackningar, samt analys av mat och medicin. En stor andel kunder återfinns inom förpacknings- och livsmedelsindustrin där Gasporox produkter används för att mäta graden av MAP-gas i förpackningar, en gas som används vid förpackning av mat som ämnar bibehålla kvalitén under transporten. Bolaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.

Bolaget är sedan oktober 2016 noterade på Nasdaq First North.