Kapitalanskaffning

Vi har genom åren upparbetat ett stort nätverk av både entreprenörer och privata investerare. Genom Göteborg Corporate Finance nätverk kan vi erbjuda våra investerare möjligheten att investera i bolag på olika risknivåer, i både privata och publika bolag.

  • OnoteratSom onoterat bolag kan vi hjälpa er att ta in kapital eller hjälpa er till en marknadsplats. Vi har god erfarenhet av att hjälpa bolag till en noterad miljö och ger rådgivning under hela processen.
  • NoteratSom noterat bolag kan vi hjälpa er att ta in nytt kapital genom företrädesemissioner eller riktade emissioner, såväl som ombesörja marknadsplatsens krav på Certified Adviser (CA) eller mentor.
En Private Placement är en investering i ett onoterad bolag. Försäljningen av aktier sker till förvalda investerare och institutioner snarare än på den öppna marknaden.
En Pre-IPO är en försäljning av större block av aktier innan aktien noteras på en handelsplats. På grund av storleken av de investeringar som görs och föreliggande risker får köparen i en pre-IPO vanligtvis en rabatt från det pris som anges i prospektet för IPO:n.
Det finns ett flertal olika typer av nyemissioner. En företrädesemission är en nyemission riktad till befintliga ägare. En riktad emission är riktad till en viss grupp av investerare, vanligtvis externa placerare. Fördelen med denna är att den är enklare att genomföra, medan nackdelen är att alla aktieägare inte får möjlighet att delta.