Vårt team

Carl-Magnus Kindal

VD och grundare

cmk@gcf.se
070-517 05 51

Ekonomi vid Göteborgs Universitet och juridik vid Lunds Universitet. Lång erfarenhet från kapitalmarknaden som VD för finansbolag i 20 år och för värdepappersbolag i 20 år. Är VD för Göteborg Corporate Finance och innehar styrelseuppdrag för ett antal bolag.

Michael Lindström

Chef Corporate Finance

ml@gcf.se
070-182 00 06

Civilekonom vid Göteborgs Handelshögskola. Innehar Swedseclicens och är godkänd CA (Certified Advisor). Lång erfarenhet från kapitalmarknaden och verksam inom Corporate Finance sedan 1988. Gedigen erfarenhet från strukturerat lednings- och styrelsearbete och är idag styrelseledamot och delägare i ett antal noterade och onoterade bolag.

Mattias Larsson

Projektledare/Konsult

mla@gcf.se
070-486 20 47

Fil.Kand i ekonomi vid Lunds Universitet. Lång erfarenhet av kapitalmarknaden i Sverige och internationellt. Sedan 5 år inom Corporate Finance, speciellt inom ägarledda bolag. Innehar Swedsec licens.

Lennart Andersson

CFO

la@gcf.se
070-721 39 30

Senior rådgivare och tidigare CFO och vice VD för Thenberg & Kinde AB.

Filip Bergfelt

Projektledare

fb@gcf.se
073-530 48 64

Civilekonom vid Göteborgs Handelshögskola. Tidigare erfarenheter av Corporate Finance från Thenberg & Kinde FK AB samt Consensus Asset Management AB. Har även internationell erfarenhet som Management & Financial consultant på en start-up i New York. Innehar Swedsec-licens för specialister.

Carl Lönnroth

Projektledare

cl@gcf.se
073-536 35 22

Civilekonom med dubbelmastersexamen från Handelshögskolan i Göteborg och LUISS Guido Carli i Rom. Lång internationell erfarenhet med 19 år utomlands. Specialiserad inom värdering av företag och värdepapper såsom optionsprogram. Innehar Swedsec-licens för rådgivare.

Håkan Spångberg

Projektledare

hs@gcf.se
073-062 32 43

Civilekonom vid Göteborgs Handelshögskola. Lång erfarenhet från kapitalmarknad och energimarknad. Erfarenhet från både bolag inom den privata, kommunala och statliga sektorn. Gedigen erfarenhet från avyttrings- och förvärvsprocesser samt från strukturerat lednings- och styrelsearbete.

Pontus Hägerström

Associate

ph@gcf.se
070-815 52 96

Civilekonom med masterexamen inom finans vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Innehar SwedSec-licens för specialister.

Robin Gulliksson

Associate

rg@gcf.se
076-110 01 24

Civilekonom inom industriell och finansiell ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Internationell erfarenhet från studier vid Cornell University. Innehar SwedSec-licens för specialister.

Vincent Langhard

Associate

vl@gcf.se
073-344 46 40

Civilekonom med kandidatexamen inom företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Innehar SwedSec-licens för specialister.

Markus Gedda

Associate

mg@gcf.se
073-444 85 25

Kandidat inom Industriell Ekonomi och Management inom IT från Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseledamot Unga Aktiesparare Göteborg Syd och f.d. styrelseledamot Chalmers Börssällskap. Innehar SwedSec-licens för specialister.

Johan Nordahl

Assistant

jn@gcf.se
070-866 19 28

Masterexamen inom ledarskap från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt kandidatexamen i Management och Finance från Eckerd College i USA.

Jakob Gregorius

Assistant

jg@gcf.se
073-757 49 41

Pågående programstudier vid Chalmers Tekniska Högskola (Affärsutveckling och entreprenörskap, 180 hp tekn. kand.). Styrelseledamot Unga Aktiesparare Göteborg Syd och f.d. styrelseledamot Chalmers Börssällskap.

Melker

Grågosse