Vårt team

Carl-Magnus Kindal

VD och grundare

cmk@gcf.se
070-517 05 51

Ekonomi vid Göteborgs Universitet och juridik vid Lunds Universitet. Lång erfarenhet från kapitalmarknaden som VD för finansbolag i 20 år och för värdepappersbolag i 20 år. Är VD för Göteborg Corporate Finance och innehar styrelseuppdrag för ett antal bolag.

Michael Lindström

Chef Corporate Finance

ml@gcf.se
070-182 00 06

Civilekonom vid Göteborgs Handelshögskola. Innehar Swedseclicens och är godkänd CA (Certified Advisor). Lång erfarenhet från kapitalmarknaden och verksam inom Corporate Finance sedan 1988. Gedigen erfarenhet från strukturerat lednings- och styrelsearbete och är idag styrelseledamot och delägare i ett antal noterade och onoterade bolag.

Lennart Andersson

CFO

la@gcf.se
070-721 39 30

Senior rådgivare och tidigare CFO och vice VD för Thenberg & Kinde AB.

Filip Bergfelt

Projektledare/Konsult

fb@gcf.se
073-530 48 64

Civilekonom vid Göteborgs Handelshögskola. Tidigare erfarenheter av Corporate Finance från Thenberg & Kinde FK AB samt Consensus Asset Management AB. Har även internationell erfarenhet som Management & Financial consultant på en start-up i New York. Innehar Swedsec-licens för specialister.

Carl Lönnroth

Projektledare/Konsult

cl@gcf.se
073-536 35 22

Civilekonom med dubbelmastersexamen från Handelshögskolan i Göteborg och LUISS Guido Carli i Rom. Lång internationell erfarenhet med 19 år utomlands. Innehar Swedsec-licens för rådgivare.

Pontus Hägerström

Associate

ph@gcf.se
070-815 52 96

Civilekonom med masterexamen inom finans vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Innehar SwedSec-licens för specialister.

Johan Nordahl

Assistant

jn@gcf.se
070-866 19 28

Masterexamen inom ledarskap från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt kandidatexamen i Management och Finance från Eckerd College i USA. Innehar SwedSec-licens för specialister.

Melker

Grågosse