Zoomability Int

Företrädesemission
December 2022
Likvid: Cirka 5,5 MSEK