Xavitech

Företrädesemission
Juni 2020
Likvid: cirka 7 MSEK