Hubbster

Pre-IPO
September 2020
Likvid: cirka 8 MSEK