Net Trading Group NTG

Omvänt förvärv/Företrädesemission
December 2020
Likvid: cirka 11,4 MSEK