Zenergy

Företrädesemission
Juni 2017
Likvid: cirka 47 MSEK