SealWacs

Företrädesemission
Oktober 2017
Likvid: cirka 6 MSEK