CybAero

Företrädesemission
November 2017
Likvid: cirka 26 MSEK