H&D Wireless

Företrädesemission
November 2017
Likvid: cirka 24 MSEK