Empir Group

Företrädesemission
Juni 2018
Likvid: cirka 14 MSEK