Parans Solar Lighting

Företrädesemission
April 2017
Likvid: cirka 11 MSEK