SpectraCure

Företrädesemission
December 2017
Likvid: cirka 24MSEK