Hybricon Bus System

Företrädesemission
April 2017
Likvid: cirka 36 MSEK