GASPOROX

IPO
September 2016
Likvid: cirka 15 MSEK