Zenergy

Företrädesemission
Juni 2016
Likvid: cirka 23 MSEK