Aktuellt uppdrag
Zenergy

Zenergy: Zenergy ABs nyemission övertecknad

Zenergy genomförde en nyemission om 25 MSEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under tiden
19 okt – 6 nov 2015. Intresset för emissionen var stort och emissionen övertecknades.

Nyemissionen i Zenergy AB (publ) tecknades till cirka 31 miljoner kronor. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 125 procent. Zenergy AB tillförs därmed genom emissionen 25 miljoner kronor före emissionskostnader om ca 5 miljoner kronor varav ca 2 miljoner kronor är hänförligt till kostnad för garantikonsortiet, se mer nedan och i prospektet.

Genom emissionen nyemitteras 3 125 000 aktier. Aktiekapitalet ökar med 687 500 kr.

Beslut om överteckningsemission
Styrelsen har beslutat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 26 augusti 2015, om en överteckningsemission på ca 6 miljoner kronor, till samma villkor som i nyemissionen, dvs 8 kronor per aktie. Överteckningsemissionen riktar sig till tecknare, som inte erhållit den tilldelning de önskat i nyemissionen, varav en stor del är det garantikonsortium som garanterade emissionen och där huvudparten nu valt att omvandla sin ersättning till aktier istället för kontant ersättning. Den tecknare som fått störst tilldelning är Capensor Capital som tecknat och erhåller aktier för 1 miljon kronor i denna emission. För mer information om garantikonsortiet hänvisas till nyemissionsprospektet som finns på www.zenergysystem.se. Skälet till beslutet är att tillgodose det intresse som finns att teckna aktier i bolaget samt att tillföra bolaget ytterligare kapital.

Aktier och aktiekapital
Efter emissionerna uppgår aktiekapitalet till 2 011 466 kronor fördelat på 9 143 030 aktier.

Första dag för handel
Zenergy AB har erhållit godkännande för notering på AktieTorget och första dagen för handel i Zenergys aktie väntas bli torsdagen den 3 december 2014.

Olle Magnusson, VD, kommenterar:
Jag vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till Zenergy och tacka alla som visat intresse och tecknat i emissionen. Vi är väldigt glada över det stora intresset som visats. Genom kapitalanskaffningen kan vi nu utöka vår produktionskapacitet genom en ny fabrik för att tillgodose det stora behovet av bomoduler.

Rådgivare
I samband med erbjudandet har Göteborg Corporate Finance AB, i samråd med G&W Fondkommission, agerat finansiell rådgivare. Aktieinvest AB har agerat emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Magnusson
VD Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergysystem.se
Hemsida: www.zenergysystem.se

Pressmeddelandet

Pressmeddelande Zenergy nyemission övertecknad

 

© 2015 Copyright - Göteborg Corporate Finance AB