Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK

© 2015 Copyright - Göteborg Corporate Finance AB