Transaktioner

Realtid

Publik nyemission
April 2020
Likvid: cirka 16 MSEK

Xpecunia

Ränteobligation
Februari 2020
Lånebelopp: 14 MSEK

Amnode

Företrädesemission
Februari 2020
Likvid: cirka 9 MSEK

Amido

IPO
November 2019
Likvid: cirka 25 MSEK

Energifonden

Ränteobligation
September 2019
Lånebelopp: 15 MSEK

Tangiamo Touch Technology

Företrädesemission
Juni 2019
Likvid: cirka 9 MSEK

Zenergy

Företrädesemission
Juni 2019
Likvid: cirka 26 MSEK

Clean Motion

Företrädesemission
Maj 2019
Likvid: cirka 19 MSEK

Empir Group

Publik nyemission
April 2019
Likvid: cirka 15 MSEK

H&D Wireless

Företrädesemission
April 2019
Likvid: cirka 27 MSEK

Amnode

Företrädesemission
Mars 2019
Likvid: cirka 13 MSEK

TargetEveryone

Konvertibel obligation
Februari 2019
Likvid: cirka 17 MSEK

Parans Solar Lighting

Företrädesemission
December 2018
Likvid: cirka 18 MSEK

Umida Group

Företrädesemission
November 2018
Likvid: cirka 19 MSEK

Emotra

Företrädesemission
November 2018
Likvid: cirka 10 MSEK

MedicPen

Företrädesemission
Oktober 2018
Likvid: cirka 16 MSEK

Spiffbet

Företrädesemission
Oktober 2018
Likvid: cirka 25 MSEK

AppSpotr

Företrädesemission
September 2018
Likvid: cirka 23 MSEK

H&D Wireless

Företrädesemission
September 2018
Likvid: cirka 30 MSEK

Amnode

Företrädesemission
Juni 2018
Likvid: cirka 7 MSEK

Zenergy

Företrädesemission
Juni 2018
Likvid: cirka 27 MSEK

Frill Holding

Riktad emission
Juni 2018
Likvid: cirka 25 MSEK

Empir Group

Företrädesemission
November 2017
Likvid: cirka 13 MSEK

Net Trading Group NTG

Riktad nyemission
November 2017
Likvid: cirka 6 MSEK

Nanexa

Publik nyemission
November 2017
Likvid: cirka 23 MSEK