Nyheter

Nasdaq First North-listade H&D Wireless har genomfört förvärvet motsvarande 52,85% av aktierna i MVV Holding AB från KUREN AB med
Teckningstid 13 - 29 mars 2019 Teckningskurs 0,05 SEK per aktie Emissionsbelopp 15,7 MSEK  Pre-money värdering 15,7 MSEK Garantiförbindelser 9,4 MSEK motsvarande cirka 60 % av emissionen
Nyttjandeperiod 21 jan – 1 feb 2019 Teckningskurs - 5,99 SEK per aktie Antal utestående teckningsoptioner - 3 812 527 st Emissionsbelopp - 22,8 MSEK Sista dag för handel
Teckningstid 21 jan – 6 feb 2019 Teckningskurs - 3,25 SEK per konvertibel Antal konvertibler - 5 312 588 st Emissionsbelopp - 17,3 MSEK
Teckningstid 26 november – 12 december 2018 Teckningskurs 1,75 SEK per unit Emissionsbelopp 20,28 MSEK + 4,9 MSEK i övertilldelningsoption Pre-money värdering 40,6 MSEK Garantiförbindelser 6 MSEK motsvarande cirka 15 % av emissionen
Teckningstid 14 - 30 november 2018 Teckningskurs 2,20 SEK per aktie Emissionsbelopp 21,4 MSEK + 4 MSEK i övertilldelningsoption Pre-money värdering 25 MSEK Garantiförbindelser
Teckningstid 12 - 29 november 2018 Teckningskurs 0,80 SEK per aktie Emissionsbelopp 19 MSEK Pre-money värdering 11 MSEK Garantiförbindelser 10 MSEK motsvarande cirka
Igår tisdag beslutade TIM-kommunerna på Nordjylland i Danmark att de första Medimi®Smart ska placeras ut hos patienter efter att ha