Nyheter

Idag lanserar Nordiska Värdepappersregistret (”NVR”) och Göteborg Corporate Finance (”GCF”) ett samarbete i syfte att göra investeringar i onoterade företag
Amido AB - IPO Spridningsemission av units   Teckningsperiod 23 oktober – 8 november Emissionsbelopp 33 MSEK Emissionsvolym 6 miljoner
Energifonden Sverige 1 AB (publ) Typ av värdepapper - Ränteobligation Teckningspost per obligation - 20 000 kronor. Courtage utgår ej
Teckningstid 27 maj - 12 juni 2019 Handel med teckningsrätter - 27 maj – 19 juni 2019 Emissionsvillkor - Två (2) befintlig aktier i
Teckningstid 20 maj - 10 juni 2019  Handel med teckningsrätter - 20 maj – 5 juni 2019 Emissionsvillkor - En (1) befintlig
Teckningstid 3 - 22 maj 2019 Teckningskurs 4,50 SEK per aktie Emissionsbelopp ca 22 MSEK + 4 MSEK i övertilldelningsoption Pre-money värdering ca 66 MSEK Garantiförbindelser 17,5 MSEK
Praktisk information När: Måndagen den 8 april 2019 kl 17:30 – 20:30. Vi bjuder på lättare förtäring mellan 17:30-18:00 samt
Teckningstid 2 - 16 april 2019 Teckningskurs 15 SEK per aktie Emissionsbelopp 15,1 MSEK  Pre-money värdering 80 MSEK Garantiförbindelser 7,1 MSEK motsvarande cirka 47 % av emissionen
Teckningstid 26 mars - 26 april 2019 Teckningskurs 3,50 SEK per aktie Emissionsbelopp 26,5 MSEK  Pre-money värdering 88 MSEK Garantiförbindelser 10 MSEK motsvarande cirka 38 % av emissionen Teckningsförbindelser 1,5 MSEK motsvarande cirka 5,7 % av