Nyheter

Den 14 december avslutades teckningstiden i Net Trading Group NTG AB (publ) (”NTG” eller ”Bolaget”) företrädesemission om högst 28 508 175 Units.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ,
Erbjudandet i korthet Emissionsbelopp: 18 MSEK. Värdering: 36 MSEK pre money. Teckningskurs: 0,6 SEK per aktie. Teckningstid: 14-30 september 2020. Nya units i
SaaS-bolaget Hubbster Group AB har beslutat att genomföra en ägarspridning/Pre-IPO inför planerad listning av Bolagets aktie på NGM Nordic SME under Q3 2021.
Xavitech har tagit ett första steg mot att konsolidera en majoritet av IT-koncernen Frontwalker i Xavitech i och med förvärvet
Göteborg Corporate Finance agerade finansiell rådgivare till  NGM-bolaget TopRight Nordic i samband med den riktade emission på 14 MSEK som genomfördes i
Realtid Media AB har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en emission av units bestående av
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Typ av värdepapper:  Ränteobligation Teckningskurs: (nominellt belopp per obligation): 10.000 SEK. Courtage utgår ej. Teckningsperiod: 27 januari – 20 februari
Amnode Teckningsperiod: 5 – 19 februari 2020 Handel med teckningsrätter 5 – 17 februari 2020 Teckningskurs: 0,08 SEK per unit