c_3

H&D Wireless genomför nyemission inför notering på First North 22 december

Varför investera i H&D Wireless?

 • H&D Wireless bedömer marknadens storlek i Norden till 3–6 miljarder SEK, där vi har en ambition att ta 20–30% marknadsandel. Bruttomarginalen beräknas till mellan 40–80% beroende på affärsområde och kundsegment.
 • Ledningen och styrelsen har mångårig erfarenhet av att utveckla framgångsrika techbolag med global närvaro.
 • Bolagets fokus ligger nu på att förse stora industriella aktörer med lösningar för realtidsövervakning av tillverkning – och distributionsflöden. Genom H&D Wireless banbrytande teknologi kan kunderna förvänta sig större vinstmarginaler och kortare ledtider.
 • Marknaden för IoT förväntas växa exponentiellt inom de kommande åren, samtidigt som det accelererande flödet av varor & tjänster kräver allt mer av leverantörer. Genom H&D
  Wireless lösningar kan processindustrin effektivisera sina processer och anpassa sig till den ökande tempoväxlingen.

Teckna online här: TecknaOnline (MobiltBankID)

Teckningskurs – 8 SEK
Emissionsbelopp – 24 MSEK
Teckningsförbindelser – 1,5 MSEK
Garantiförbindelser – 21,8 MSEK
Nyemissionen är säkerställd till 23,3 MSEK (97 %) genom teckningsförbindelser och garantier
Teckna online här: TecknaOnline (MobiltBankID)

IM HD Wireless

Teaser HD Wireless

Anmälningssedel HD Wireless

15-0060_Cybaero-4739_copy

Idag inleds teckningsperioden i CybAeros nyemission

 

VARFÖR INVESTERA I CybAero?

 • CybAero har en offertstock på ca 600 MSEK med avgöranden på upp till 220 MSEK innan Q2 2018. Sett till pre money-värderingen på ca 23 MSEK kan det vara ett intressant läge att investera i Bolaget
 • En unik drönarteknologi med hög anpassningsförmåga som fungerar i allt från öken till arktiskt klimat
 • CybAero erbjuder en helhetslösning inom drönarflygning, allt från drönare med tillhörande eftermarknad till tjänster och utbildning
 • Stor marknadspotential för boemannade flygfarkoster som förväntas växa från 3 MDR $ år 2017 till 20 MDR $ år 2021
 • Stor kompetens i styrelse och ledning med lång erfarenhet från bland annat verkstadsindustrin, obemannade farkoster, Armén och FN-tjänst i mellanöstern

Teckna online här: TecknaOnline (MobiltBankID)

Teckningskurs – 3,75 SEK per unit

Pre money-värdering – 23,1 MSEK

Emissionsbelopp – 46,3 MSEK

Teckningsförbindelser – 2,7 MSEK

Garantiförbindelser – 31,5 MSEK

Teckningstid – 20 november – 7 december 2017

Klicka på länkarna nedan för att delta i nyemissionen och läsa mer om CybAero

Teckna online här: TecknaOnline (MobiltBankID)

Teaser CybAero

Prospekt CybAero

Anmälningssedel CybAero

Sverige_Svart_50x70

Idag inleds teckningsperioden i MSC Groups nyemission

VARFÖR INVESTERA I MSC GROUP AB?
• MSC har på bara två år gått från 35 MSEK till 250 MSEK i årstaktsomsättning
• Ska omsätta 400 MSEK inom tre år
• Med ca 100 MSEK i börsvärde idag kan det vara ett intressant läge att komma in i Bolaget då en
uppvärdering bör kunna ske så fort Bolaget vänder till en positiv EBITDA-marginal
• De flesta konkurrenter värderas till 15-25 gånger vinsten och ledningens uttalade mål är att inom tre år
omsätta 400 MSEK med en EBITDA-marginal överstigande 12%
• God marknadspotential i samtliga tre segment som MSC är verksamma i
• Förvärvsbaserat tillväxtstrategi i en fragmenterad industri
• Intressant produktportfölj inom segmentet APPLY
• Nationell täckning med lokal förankring

Teckna online här: TecknaOnline (MobiltBankID)

Teckningskurs – 1,75 SEK per aktie

Pre money-värdering – 104 MSEK

Emissionsbelopp – 34,7 MSEK

Teckningstid – 13 november – 27 november 2017

Klicka på länkarna nedan för att delta i nyemissionen och läsa mer om MSC Group

Prospekt MSC

Teaser MSC

Anmälningssedel MSC

Teckna online här: TecknaOnline (MobiltBankID)