c_3

H&D Wireless har förvärvat majoriteten i noterade MVV Holding

Nasdaq First North-listade H&D Wireless har genomfört förvärvet motsvarande 52,85% av aktierna i MVV Holding AB från KUREN AB med egna aktier. Utspädningen, inkluderat förvärv av resterande aktier i MVV, beräknas komma att uppgå till ca 7%. Köpet godkändes på en extra bolagsstämma i fredags 15 mars. MVV Holding AB säljer produkter och tjänster inom fordonsindustrin och redovisade 2018 en försäljning på 35MSEK. Bolagens erbjudanden kompletterar varandra väl och förväntas ge goda synergier. MVV konsolideras från kv 2 2019 och H&D Wireless koncernen beräknar en omsättning om 50 MSEK på rullande 12 månaders basis med förvärvet inkluderat.

MVV grundades 1990 och har sedan starten levererat kvalificerade produkter och tjänster inom effektiva industrialiseringsprocesser. Bolaget är en nischad leverantör med fokus på globala kunder, i första hand verksamma inom fordonsindustrin. Bland bolagets kunder kan nämnas Volvo AB, Volvo Car Corporation AB, Parker Hannifin AB, Borg Warner AB och Nevs AB. MVV erbjuder följande :

· Casat™ – en molnbaserad plattform för MES (manufacturing execution system) som erbjuds i samarbete med Oracle. Version 3 har varit i drift hos 5 stora verkstadsbolag sedan 2014 och har Casat har totalt omsatt 21MSEK senaste 12 åren. En vetenskaplig studie från Chalmers utser plattformen och arbetssättet som plattformen medför till ”State of the art”. Vidare kan nämnas att bolaget och dess medarbetare erhöll Monteringsforums pris 2017 för samarbetet med Volvo Penta. · Produktionsexperter för produktionsberedning som erbjuds genom konsultverksamheten, inriktad mot nämnda kundsegment och har omsatt 640MSEK sedan starten 1990. De har mycket djup och långtgående kompetens inom tillverkningsmetoder i fordonsindustrin och står för majoriteten av intäkterna inom MVV.

· Ett koncept kallat för MVV Collaborative concept. Används i en monteringslina eller enskilda stationer för maskinförsörjning och man har genom ett samarbete med Universal Robots möjligheten att erbjuda utrustning för Collaborativa robotenheter under slogan ”Cobot station på 48 timmar”. De första leveranserna har skett till Volvo Cars som nu börjat använda dom i sin utbildningsanläggning. Här har man levererat många kundanpassade industrilösningar under 22 år man varit verksamma och omsatt ackumulerat 190MSEK.

De två bolagen ser tydliga möjligheter med en gemensam produktplan för tillverkande industri som har stor potential att möta många av de frågeställningar som svensk och europeisk industri har framför sig där man nu sätter in stora resurser för att digitalisera och effektivisera, dvs som allmänt benämns Industry 4.0 och Smart Factory. Synergierna kan sammanfattas med:

· MVVs konsulttjänster inom MVV International kommer att tillföra både omsättning och vinst till HDW koncernen. Här kommer vi undersöka möjligheten till geografisk expansion tex i Mälardalsområdet.

· MVV och HDW har samma kundbas men konkurrerar inte utan produkterna kompletterar varandra. MVV har en mjukvaruprodukt, Casat™, för monteringslinan och HDW har ett positioneringssystem GEPS™ för hantering av materialet till monteringslinan och de två systemen kan dra stor nytta av realtidsinformationen mellan varandra och kan även till en del kunder erbjudas som ett paket på sikt. Casat™ 4.0, som släpps 2019 beräknas tillföra en betydande omsättningsökning från 2020. Här har man redan lämnat den tyngsta delen av investeringsfasen bakom sig och är i fälttester hos kund. Båda produkterna Casat och GEPS erbjuds som licenser varför ordervärdet kommer överstiga omsättningen vid varje rapporteringsperiod med 1-5x beroende på kontraktslängd i varje fall.

· MVVs kunder har på kort sikt ett snabbt ökande behov av IoT lösningar för maskin och processövervakning vilket förväntas ge en ökad försäljning av IoT enheter redan 2019.

· MVV Industry Labs –Lång erfarenhet av automationslösningar och har nu kombinerat detta genom MVV Collaborative concept som har lämnat sin utvecklingsfas och går in i en kommersiell fas med ökade intäkter redan 2019. Kombination med HDW IoT samt realtidspositionering ses som ytterligare möjligheter.

Citat av Pär Bergsten ”Jag är mycket glad över att kunna göra gemensam sak med MVV som har en stark bakgrund, kompetens och existerande affärer inom många av de kunder som vi ser som våra målkunder. Vi ser också stora möjligheter att skapa nya affärer där respektive produkter integreras och kan ge ett bredare erbjudande.” Citat av Sören Gustafsson ”MVV ser ett snabbt växande behov av bredare kompetenser inom IoT och relaterade tjänster inom tillverkningsindustrin. H&D Wireless har kunnat visa oss på tydliga samordningsvinster mellan bolagen vilket enligt min bedömning är nödvändigt för båda bolagen. Vi ser därför fram mot att snabbt kunna utforma en gemensam strategi för att skapa en stark position i ett snabbt växande segment.”

H&D Wireless har betalat 4,1MSEK för KUREN ABs hela innehav i MVV Holding. Köpeskillingen motsvarar att för 2,639752 MVV aktier erhåller man 1 HDW aktie som en fast kvot. Övriga aktieägare i MVV Holding AB kommer att erbjudas samma villkor. Bolagets avsikt är att förvärva samtliga aktier för att därefter avnotera målbolagets aktie från NGMs handelsplats.