Prebona

AktieTorget har godkänt Prebona AB (publ) för notering

Handel i Bolagets aktie beräknas till slutet av december 2015.

Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:
Prebona är ett nanoteknikbolag som utvecklar funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine.

Fullständigt bolagsnamn: Prebona AB (publ)
Organisationsnummer: 556855-5022
Aktiens kortnamn: PREBON
Aktiens ISIN-kod: SE0007692884

AktieTorget har godkänt Bolagets aktie för notering med förbehåll för att Bolaget bl.a. uppfyller AktieTorgets ägarspridningskrav.

För mer information:
Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ)
Telefon: 070-523 3047
E-post: orvar.otterstedt@prebona.com
Hemsida: www.prebona.com