slider03

Hybricon Bus System AB genomför företrädesemission

Hybricon Bus System AB genomför en företrädesemission av units om 35,6 MSEK. Emission är garanterad till ca 62 procent och tecknad via teckningsförbindelser till ca 38 procent. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till två (2) uniträtter. Det krävs en (1) uniträtt för teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 . Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid
: 15 mars – 31 mars 2017
Teckningskurs: 1,20 kronor per unit. Courtage utgår ej
Betalning: Efter besked om tilldelning
Antal nya units i emissionen: 29 692 652 st
Emissionsbelopp: 35 631 182,40 kr
Garanti och teckningsförbindelse: 13,6 MSEK i teckningsförbindelser och 22 MSEK i garanti
Handel i aktien: Hybricon har handlats på AktieTorget sedan den 6 juli 2015
Handelsbeteckning: HYCO
Aktiens ISIN-kod: SE0006966115
TO1 ISIN-kod: SE0009664675
Handel med uniträtter: 15 mars – 29 mars 2017

Kommande investerarträffar
Lund, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, onsdagen den 15 mars kl 20:00
Sundsvall, Elite Hotel Knaust, Storgatan 13, torsdagen den 16 mars kl 18:00
Stockholm, Scandic Anglais, Humlegården 23, måndagen den 27 mars kl 17:30
Göteborg, Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59, tisdagen den 28 mars kl 18:00

Dokument

Prospekt Hybricon

Teaser_Hybricon

Särskild anmälningssedel 1

Särskild anmälningssedel 2

Filmer

NTG

NTG genomför nyemission inför notering på NGM Nordic MTF

Net Trading Group NTG AB (publ) genomför, inför notering på NGM Nordic MTF, en nyemission om 15 000 000 SEK. Emissionsbeloppet är säkerställd till 80 procent genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Nyemissionen riktas till allmänheten och institutioner.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningstid: 6 mars 2017 – 20 mars 2017
Minsta teckningspost: 1 000 st aktier (4 800 kr)
Garanti och teckningsförbindelser: 12 MSEK varav 3 MSEK via teckningsförbindelser och 9 MSEK genom garantier
Handel i aktien: NTG planerar att noteras på NGM Nordic MTF.

Kommande investerarträffar:Stockholm, Operaterassen, Karl X11 torg, måndagen den 6 mars kl 09:00

Göteborg, Radisson Blu, Drottningtorget, onsdagen den 8 mars kl 17:30

Lund, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, onsdagen den 15 mars kl 17:30

Dokument

IM-NetTradingGroup

Teaser_NTG

Anmalningssedel NTG

Teckna Online >>

Presentationer

Aktiesparardagen i Stockholm 6 mars >>

logo

Tangiamo genomför nyemission inför notering på Nasdaq First North

Tangiamo Touch Technology AB (publ) genomför, inför notering på Nasdaq First North, en nyemission om 23 500 000 SEK. Vid stort intresse finns det möjlighet att göra en riktad emission till strategiska investerare om 2,7 MSEK. Emissionsbeloppet är säkerställd till 81 procent genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Nyemissionen riktas till allmänheten och institutioner.

 

För mer info om bolaget gå in på följande länk: www.tangiamo.se 

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningstid: 6 mars 2017 – 17 mars 2017
Minsta teckningspost: 1 000 st aktier (5 000 kr)
Garanti och teckningsförbindelser: 19 MSEK varav 14 MSEK via teckningsförbindelser och 5 MSEK genom garantier
Handel i aktien: Tangiamo planerar att noteras på Nasdaq First North.

Kommande investerarträffar:

Stockholm, Operaterassen, Karl X11 torg, måndagen den 6 mars kl 09:00

Göteborg, Radisson Blu, Drottningtorget, onsdagen den 8 mars kl 17:30

Jönköping, Högskolan för Lärande & Kommunikation, Gjuterigatan 5, tisdagen den 14 mars kl 11:15

Lund, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, onsdagen den 15 mars kl 17:30

Dokument

IM Tangiamo

Teaser Tangiamo

A-sedel Tangiamo

Teckna Online >>

Presentationer

Aktiesparardagen i Stockholm 6 mars >>

Cloud Republic

CloudRepublic genomför nyemission inför notering på NGM Nordic MTF

CloudRepublic AB (publ) genomför, inför notering på NGM Nordic MTF, en nyemission om 14 985 000 SEK. Emissionsbeloppet är fullt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Nyemissionen riktas till allmänheten och institutioner.

För mer info om bolaget gå in på följande länk: www.cloudrepublic.com

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningstid: 27 februari 2017 – 17 mars 2017
Minsta teckningspost: 200 st aktier (5 400 kr)
Garanti och teckningsförbindelser: 14,985 MSEK varav 2,997 MSEK via teckningsförbindelser och 11,988 MSEK genom garantier
Handel i aktien: CloudRepublic planerar att noteras på NGM Nordic MTF.

Kommande investerarträffar:

Stockholm, Operaterassen, Karl X11 torg, måndagen den 6 mars kl 09:00

Göteborg, Radisson Blu, Drottningtorget, onsdagen den 8 mars kl 17:30

Jönköping, Högskolan för Lärande & Kommunikation, Gjuterigatan 5, tisdagen den 14 mars kl 08:00

Lund, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, onsdagen den 15 mars kl 09:00

Dokument

Cloudrepublic IM

Cloudrepublic teaser

CloudRepublic Anmälningssedel

Teckna Online >>

Presentationer

Aktiesparardagen i Stockholm 6 mars >>

Cloud Republic

Cloud Republic förbereder sig inför listning på NGM MTF

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Cloud Republic AB inför deras planerade listning på NGM MTF under Q2 2017. NTG kommer inför IPO:n genomföra en nyemission som är planerad under februari/mars månad 2017.

CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublics digitaliseringsindex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett mått på ett bolags matematiskt statistiska digitala mognad, bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell och slutligen tillhandahåller CloudRepublic världens största katalog av molntjänster för konkret digital transformation.

Läs mer om bolaget på: www.cloudrepublic.com

NTG

NTG förbereder sig inför listning på NGM MTF

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Net Trading Group NTG AB inför deras planerade listning på NGM MTF under Q2 2017. NTG kommer inför IPO:n genomföra en nyemission som är planerad under mars månad 2017.

NTG är ett e-handelsbolag som säljer hälso- och dagligvaruprodukter från Sverige till den norska marknaden. Affärsidén grundar sig i den nya lag som infördes 2015 som innebär moms- och tullfrihet på orders under 350 NOK. NTG har under sitt andra verksamhetsår ökat omsättningen från 1,6 MSEK till 11,2 MSEK och Bolaget genomför nu en IPO på NGM för att få in kapital för att kunna etablera sig som marknadsledare och att bli norrmännens självklara val när de ska ”gränshandla från soffan”.

Läs mer om bolaget på: www.maxgodis.se

logo Tangiamo

Tangiamo Touch Technology förbereder sig inför listning på Nasdaq First North

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Tangiamo Touch Technology inför deras planerade listning på Nasdaq First North under Q2 2017. Tangiamo kommer inför IPO:n genomföra en nyemission som är planerad under mars månad 2017.

Tangiamo har utvecklat en helt ny generation av den grundläggande touchteknologin. Den nya patentsökta sensorteknologin kan användas i skärmar av alla storlekar, och har unika egenskaper som kan användas i tillämpningar med flera användare. De har hittills applicerat tekniken inom spelbranschen där de tillverkar spelbord för kasinon men siktar nu även på att utveckla tekniken till fler branscher b.la mobila enheter såsom smartphones och surfplattor.

Läs mer om bolaget på: www.tangiamo.se

_hero_forest

SpectraCure AB genomför företrädesemission

SpectraCure AB genomför en företrädesemission av units om ca 24 MSEK som är garanterad till ca 80 procent. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid
: 2 december – 16 december 2016
Teckningskurs: 0,80 kronor per unit. Courtage utgår ej
Teckningspost (utan företräde): 6 000 unit (4 800 kr)
Betalning: Efter besked om tilldelning
Nyemitterade aktier: 29 986 979 st
Emissionsbelopp: 23 989 583 kr
Garanti och teckningsförbindelse: Ca 19 msek i garanti
Handel i aktien: SpectraCure har handlats på AktieTorget sedan den 29 juni 2015
Handelsbeteckning: SPEC
Aktiens ISIN-kod: SE0007158118
TO2 ISIN-kod: SE0009294853
Handel med uniträtter: 2 december – 14 december 2016

Kommande investerarträffar
Göteborg, Elite Park Avenue, måndagen den 5/12 kl 17:30

Dokument

IM SpectraCure

Teaser SpectraCure

Anmälningssedel-Teckning med stöd av uniträtter

Anmälningssedel-Teckning utan stöd av uniträtter

Filmer

SpectraCure på Stora Aktiedagen 2016 i Göteborg

amnode

Amnode AB genomför nyemission

Amnode AB genomför en nyemission om högst 19,9 MSEK som är fullt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Nyemissionen riktas till befintliga aktieägare och allmänheten.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningstid: 29 november – 13 december 2016
Teckningskurs: 0,4 SEK/aktie
Villkor för teckning med företrädesrätt: 1 gammal aktie ger rätt att teckna 3 nya aktier
Antal befintliga aktier: 16 589 296 st.
Antal nya aktier i emissionen: 49 767 888 st.
Värdering pre-money: 6 635 718,4 SEK
Totalt emissionsbelopp: 19 907 155 SEK
Minsta teckningspost: 10 000 aktier (4 000 SEK)
Betalning: Efter besked om tilldelning
Antal aktieägare: Ca 600 st.
Teckningsförbindelser: Ca 7,1 MSEK (35 % av emissionsbeloppet)
Garantiförbindelser: Ca 12,8 MSEK (65 % av emissionsbeloppet)


Kommande investerarträffar
Göteborg, Elite Park Avenue, måndagen den 5/12 kl 17:30
Stockholm, Hotel Birger Jarl, tisdagen den 6/12 kl 09:30


Dokument

Informationsmemorandum Amnode

Teaser Amnode

Anmälningssedel Amnode

Amnode i SVD