D&Company Nordic AB

D&Company Nordic AB genomför nyemission

D&Company Nordic AB designar, tillverkar och säljer glasögonprodukter samt utvecklar och säljer en digital plattform för optikbranschen, Idun.

Bolaget genomför nu en nyemission på upp till 9 MSEK. D&Company planerar att ansöka om notering under 2017. Inför noteringen kommer en nyemission att genomföras till en bolagsvärdering som är högre än vid denna tidpunkt. Inför notering kan även aktiesplit komma att ske.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid
: 22 maj – 12 juni 2017
Teckningskurs: 180 kronor per aktie
Teckningspost: 100 aktier (18 000 kr)
Betalning: Efter besked om tilldelning
Nyemitterade aktier: Maximalt 50 000 st
Värdering pre-money: 90 MSEK
Emissionsbelopp: Maximalt 9 MSEK

Kommande investerarträffar
Jönköping, Stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds plats 1, måndagen den 29 maj

Dokument

Teaser – D&Company

Anmälningssedel_DCompany Nordic AB

Teckning Online

unspecified

Parans genomför företrädesemission

Parans Solar Lighting AB genomför en företrädesemission av units om ca 11,4 MSEK som är säkerställd till ca 19,5 procent via teckningsförbindelser ifrån huvudägare, VD och styresle. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs fyra (4) uniträtt för teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid
: 24 april – 12 maj 2017
Teckningskurs: 3,25 kronor per unit. Courtage utgår ej
Teckningspost (utan företräde): 2 000 unit (6 500 kr)
Betalning: Efter besked om tilldelning
Nyemitterade units: 3 502 202 st
Emissionsbelopp: 11 382 156,50 kr
Teckningsförbindelse: Ca 2,2 msek i garanti
Handel i aktien: Parans har handlats på AktieTorget sedan den 4 juni 2010
Handelsbeteckning: PARA
Aktiens ISIN-kod: SE0002392886
TO2 ISIN-kod: SE0009857923
Handel med uniträtter: 24 april – 10 maj 2017

Kommande investerarträffar
Stockholm, Hotell Birger Jarl, måndagen den 24 april
Göteborg, Svenska Mässan, måndagen den 8 maj
Kalmar, Jenny Nyströmsskolan, tisdagen den 9 maj

Dokument

IM-Parans Solar Lighting

Teaser_Paran

Särskild anmälan 1 – Parans

A-sedel Parans