amido logga

IPO Amido AB – 23 oktober – 8 november

Amido AB – IPO

 

Spridningsemission av units 
Teckningsperiod23 oktober – 8 november
Emissionsbelopp33 MSEK
Emissionsvolym6 miljoner units (1 unit innehåller 1 aktie och en teckningsoption av serie TO1)
Erbjudandepris5,5 SEK per unit. Courtage utgår ej
Antal befintliga aktier16 809 439
Bolagsvärde före ErbjudandetCirka 92 MSEK
Minsta teckningspostMinsta teckningspost ska uppgå till 1 000 units motsvarande 5 500 SEK
Garantier och teckningsförbindelserCirka 76 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelser uppgår till cirka 5 MSEK och emissionsgarantier, som är botten upp-garantier, kan tas i anspråk vid bristande teckning upp till 25 MSEK av det totala emissionsbeloppet.
HandelsplatsAmido har ansökt och är godkänt för upptagande av Bolagets aktie till handel på Spotlight Stock Market. Preliminär första handelsdag 2 dec 2019
Likviddag15 november 2019
Villkor teckningsoptionLösenperiod: 1 – 30 april 2021

Lösenpris: 7 SEK

Villkor: Tre (3) teckningsoptioner ger rätt till teckning av En (1) ny aktie.

Varför investera i Amido?

  • Amido har växt snabbt och med lönsamhet de senaste två åren från drygt 250 000 abonnemang till över 650 000. Kunderna är bland annat fastighetsbolag och regioner. Kundbasen breddas nu till bland annat kommuner.

  • Amidos befintliga leveranspipeline bedöms till över 100 000 digitala nycklar.

  • Genom att internationalisera kan Amido ta marknadsandelar utanför Sverige och kraftigt öka tillväxttakten. Ytterligare tjänster lanseras som möjliggör leverans hela vägen in i hemmet för flerbostadshus. Dessutom ska räddningstjänsten komma in när olyckan varit framme.

  • Att investera i Amido innebär att fastighetsbolag kan fortsätta sin digitaliseringsresa där allt mer i värdeökningen för fastigheter ligger i att erbjuda mertjänster för hyresgäster.

Amido Teaser

Amido Prospekt

Amido Anmälningssedel

Teckna Online (Mobilt BankID)

 Se Amidos VD Johnny Berlic presentera på Aktiedagen i Stockholm 15 oktober 2019 här:

Solar

Energifonden ränteobligationer

Energifonden Sverige 1 AB (publ)

Typ av värdepapper – Ränteobligation

Teckningspost per obligation – 20 000 kronor.

Courtage utgår ej

Teckningstid – 25 juni – 6 september, 2019

Lånebelopp – 15 000 000 kronor

Löptid – 3 år, återbetalningsdatum: 2022-08-31

Årlig ränta – 8 procent

Utbetalning av ränta – Halvårsbasis fr.o.m. 2020-03-01 (administreras av Euroclear)

Garanti – Betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB

Energifonden Sverige 3 AB (publ)

Typ av värdepapper – Ränteobligation

Teckningspost per obligation – 10 000 kronor.

Courtage utgår ej

Teckningstid – 25 juni – 6 september, 2019

Lånebelopp – 15 000 000 kronor

Löptid – 5 år, återbetalningsdatum: 2024-08-31

Årlig ränta – 10 procent

Utbetalning av ränta –  Halvårsbasis fr.o.m. 2020-03-01 (administreras av Euroclear)

Garanti – Betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB

Varför spara i en ränteobligation hos Energifonden?

Energifonden Sverige AB är ett solitt bolag som har ett eget kapital på drygt 54 miljoner kronor (2018-12-31), vilket bidrar till en stark balansräkning och trygghet för investerare.

Energifonden är ett familjeägt investeringsbolag vars vision är att bli ledande på investeringar i mindre och medelstora nordiska energibolag, både i etablerade och i startups.

Energifonden har tidigare gett ut obligationer i sina dotterbolag och har alltid mött förpliktelserna gentemot långivarna inom utsagd tid.

Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto.

Obligationerna är efterställda med en betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB, vilket betyder att moderbolaget är skyldigt att erlägga ränta samt återbetalning av obligationen till sparare om inte något av dotterbolagen kan infria sitt åtagande.

 

Teaser

Memorandum Energifonden 1

Memorandum Energifonden 3

Tilläggsmemorandum Energifonden

Anmälningssedel Energifonden

Teckna Online (Mobilt BankID)

Villkor för obligationslån Energifonden Sverige 1

Villkor för obligationslån Energifonden Sverige 3