Solar

Energifonden ränteobligationer

Energifonden Sverige 1 AB (publ)

Typ av värdepapper – Ränteobligation

Teckningspost per obligation – 20 000 kronor.

Courtage utgår ej

Teckningstid – 25 juni – 6 september, 2019

Lånebelopp – 15 000 000 kronor

Löptid – 3 år, återbetalningsdatum: 2022-08-31

Årlig ränta – 8 procent

Utbetalning av ränta – Halvårsbasis fr.o.m. 2020-03-01 (administreras av Euroclear)

Garanti – Betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB

Energifonden Sverige 3 AB (publ)

Typ av värdepapper – Ränteobligation

Teckningspost per obligation – 10 000 kronor.

Courtage utgår ej

Teckningstid – 25 juni – 6 september, 2019

Lånebelopp – 15 000 000 kronor

Löptid – 5 år, återbetalningsdatum: 2024-08-31

Årlig ränta – 10 procent

Utbetalning av ränta –  Halvårsbasis fr.o.m. 2020-03-01 (administreras av Euroclear)

Garanti – Betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB

Varför spara i en ränteobligation hos Energifonden?

Energifonden Sverige AB är ett solitt bolag som har ett eget kapital på drygt 54 miljoner kronor (2018-12-31), vilket bidrar till en stark balansräkning och trygghet för investerare.

Energifonden är ett familjeägt investeringsbolag vars vision är att bli ledande på investeringar i mindre och medelstora nordiska energibolag, både i etablerade och i startups.

Energifonden har tidigare gett ut obligationer i sina dotterbolag och har alltid mött förpliktelserna gentemot långivarna inom utsagd tid.

Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto.

Obligationerna är efterställda med en betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB, vilket betyder att moderbolaget är skyldigt att erlägga ränta samt återbetalning av obligationen till sparare om inte något av dotterbolagen kan infria sitt åtagande.

 

Teaser

Memorandum Energifonden 1

Memorandum Energifonden 3

Tilläggsmemorandum Energifonden

Anmälningssedel Energifonden

Teckna Online (Mobilt BankID)

Villkor för obligationslån Energifonden Sverige 1

Villkor för obligationslån Energifonden Sverige 3