reguity

Nordiska Värdepappersregistret samarbetar med Göteborg Corporate Finance för att förbättra möjligheterna för onoterade företag

Idag lanserar Nordiska Värdepappersregistret (”NVR”) och Göteborg Corporate Finance (”GCF”) ett samarbete i syfte att göra investeringar i onoterade företag mer attraktiva.

Investeringar i onoterade företag har vuxit fram som en egen tillgångsklass, och är idag det investeringsområde som växer snabbast. Men medan det sedan länge funnits system som hjälper ägare och investerare i börsnoterade bolag att få en överblick över sina investeringar saknas motsvarande tjänster för investeringar i privata bolag. Det ändrar samarbetet mellan NVR och GCF på.

Tillsammans kommer NVR och GCF hjälpa privata företag att digitalisera sina aktieböcker och erbjuda samtliga ägare och investerare en gratis aktiedepå som samlar samtliga onoterade innehav hos www.vpz.se. Depån ser ut och fungerar på samma vis som en depå för börsnoterade värdepapper men har också funktionalitet för meddelanden från företagen.

– Trots att investeringar i onoterade företag blir en allt viktigare investeringsklass ser vi en situation som fungerar dåligt, där företagen lastas med pappersarbete och där investerare inte ser vilka aktier de äger eller ens om de fått de aktier de köpt tilldelade. Tillsammans erbjuder vi nu ett helt integrerat och papperslöst system som i stort sett är automatiserat och inte kräver massa manuell handpåläggning. Det minskar felkällorna, ökar transparensen och attraktiviteten i investeringar i onoterade företag, säger Henrik Kristensen, grundare och vd för Reguity Group AB som äger NVR och www.vpz.se.

– Vi ser en stor nytta för våra bolag att nyttja NVRs tjänster, att erbjuda en digital aktiebok och bolagets aktieägare en depå där man kan ha koll på alla investeringar i onoterade bolag skapar en ökad trygghet men ökar även attraktiviteten att vara med som ägare i tidigare skeden på en publik resa. När bolaget sedan är moget finns stora fördelar när man tar nästa steg på sin resa mot en notering i och med att aktieboken är i ordning och kan lätt transfereras över i EuroClear, säger Carl-Magnus Kindal på GCF.

Besök www.gcf.se för att läsa mer om GCF.

Besök www.vpz.se för att läsa mer eller för att skapa din egen depå med olistade innehav.

För mer information, kontakta:

Henrik Kristensen, VD
Reguity Group AB (publ)
+46 (0)733-311103

Carl-Magnus Kindal, VD
Göteborg Corporate Finance AB
+46 705 17 05 51

amido logga

IPO Amido AB – 23 oktober – 8 november

Amido AB – IPO

 

Spridningsemission av units 
Teckningsperiod23 oktober – 8 november
Emissionsbelopp33 MSEK
Emissionsvolym6 miljoner units (1 unit innehåller 1 aktie och en teckningsoption av serie TO1)
Erbjudandepris5,5 SEK per unit. Courtage utgår ej
Antal befintliga aktier16 809 439
Bolagsvärde före ErbjudandetCirka 92 MSEK
Minsta teckningspostMinsta teckningspost ska uppgå till 1 000 units motsvarande 5 500 SEK
Garantier och teckningsförbindelserCirka 76 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelser uppgår till cirka 5 MSEK och emissionsgarantier, som är botten upp-garantier, kan tas i anspråk vid bristande teckning upp till 25 MSEK av det totala emissionsbeloppet.
HandelsplatsAmido har ansökt och är godkänt för upptagande av Bolagets aktie till handel på Spotlight Stock Market. Preliminär första handelsdag 2 dec 2019
Likviddag15 november 2019
Villkor teckningsoptionLösenperiod: 1 – 30 april 2021

Lösenpris: 7 SEK

Villkor: Tre (3) teckningsoptioner ger rätt till teckning av En (1) ny aktie.

Varför investera i Amido?

  • Amido har växt snabbt och med lönsamhet de senaste två åren från drygt 250 000 abonnemang till över 650 000. Kunderna är bland annat fastighetsbolag och regioner. Kundbasen breddas nu till bland annat kommuner.

  • Amidos befintliga leveranspipeline bedöms till över 100 000 digitala nycklar.

  • Genom att internationalisera kan Amido ta marknadsandelar utanför Sverige och kraftigt öka tillväxttakten. Ytterligare tjänster lanseras som möjliggör leverans hela vägen in i hemmet för flerbostadshus. Dessutom ska räddningstjänsten komma in när olyckan varit framme.

  • Att investera i Amido innebär att fastighetsbolag kan fortsätta sin digitaliseringsresa där allt mer i värdeökningen för fastigheter ligger i att erbjuda mertjänster för hyresgäster.

Amido Teaser

Amido Prospekt

Amido Anmälningssedel

Teckna Online (Mobilt BankID)

 Se Amidos VD Johnny Berlic presentera på Aktiedagen i Stockholm 15 oktober 2019 här:

Solar

Energifonden ränteobligationer

Energifonden Sverige 1 AB (publ)

Typ av värdepapper – Ränteobligation

Teckningspost per obligation – 20 000 kronor.

Courtage utgår ej

Teckningstid – 25 juni – 6 september, 2019

Lånebelopp – 15 000 000 kronor

Löptid – 3 år, återbetalningsdatum: 2022-08-31

Årlig ränta – 8 procent

Utbetalning av ränta – Halvårsbasis fr.o.m. 2020-03-01 (administreras av Euroclear)

Garanti – Betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB

Energifonden Sverige 3 AB (publ)

Typ av värdepapper – Ränteobligation

Teckningspost per obligation – 10 000 kronor.

Courtage utgår ej

Teckningstid – 25 juni – 6 september, 2019

Lånebelopp – 15 000 000 kronor

Löptid – 5 år, återbetalningsdatum: 2024-08-31

Årlig ränta – 10 procent

Utbetalning av ränta –  Halvårsbasis fr.o.m. 2020-03-01 (administreras av Euroclear)

Garanti – Betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB

Varför spara i en ränteobligation hos Energifonden?

Energifonden Sverige AB är ett solitt bolag som har ett eget kapital på drygt 54 miljoner kronor (2018-12-31), vilket bidrar till en stark balansräkning och trygghet för investerare.

Energifonden är ett familjeägt investeringsbolag vars vision är att bli ledande på investeringar i mindre och medelstora nordiska energibolag, både i etablerade och i startups.

Energifonden har tidigare gett ut obligationer i sina dotterbolag och har alltid mött förpliktelserna gentemot långivarna inom utsagd tid.

Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto.

Obligationerna är efterställda med en betalningsgaranti från Energifonden Sverige AB, vilket betyder att moderbolaget är skyldigt att erlägga ränta samt återbetalning av obligationen till sparare om inte något av dotterbolagen kan infria sitt åtagande.

 

Teaser

Memorandum Energifonden 1

Memorandum Energifonden 3

Tilläggsmemorandum Energifonden

Anmälningssedel Energifonden

Teckna Online (Mobilt BankID)

Villkor för obligationslån Energifonden Sverige 1

Villkor för obligationslån Energifonden Sverige 3

0001 (1)

Investerarkväll 8 april i Göteborg

Praktisk information
När: Måndagen den 8 april 2019 kl 17:30 – 20:30. Vi bjuder på lättare förtäring mellan 17:30-18:00 samt mingel med dryck efter presentationerna
Var: Scandic Rubinen, Kungsportsavenyen 24, 400 14 Göteborg
Hur: Anmälan genom mail: info@gcf.se, antalet platser är begränsat

Schema under kvällen
17:30-18:00 Lättare förtäring (Wraps)
18:00-18:30 H&D Wireless
18:30-19:00 Empir Group
19:00-19:30 Minesto

19:30-20:00 Clean Motion
20:00 – Mingel med förfriskningar

Se hela inbjudan med info om presenterande bolag genom länken nedan:

Inbjudan till Investerarkväll 8 april 2019