Nyheter

Nyheter

Nyheter

Bild situationsplan Illern1 2927 m2

Zenergy

Teckningstid 20 maj - 10 juni 2019  Handel med teckningsrätter…
c_3

Amnode

Teckningstid 13 - 29 mars 2019 Teckningskurs 0,05 SEK…
Emotra_07_HR

Emotra

Teckningstid 12 - 29 november 2018 Teckningskurs 0,80 SEK per…
appspotr

Appspotr

14 september – 28 september 2018Teckningskurs – 1,75…
Cloud Republic

Cloud Republic förbereder sig inför listning på NGM MTF

CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublics digitaliseringsindex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett mått på ett bolags matematiskt statistiska digitala mognad, bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell och slutligen tillhandahåller CloudRepublic världens största katalog av molntjänster för konkret digital transformation.
NTG

NTG förbereder sig inför listning på NGM MTF

NTG är ett e-handelsbolag som säljer hälso- och dagligvaruprodukter från Sverige till den norska marknaden. Affärsidén grundar sig i den nya lag som infördes 2015 som innebär moms- och tullfrihet på orders under 350 NOK.
_hero_forest

SpectraCure AB genomför företrädesemission

SpectraCure AB genomför en företrädesemission av units om ca 24 MSEK som är garanterad till ca 80 procent. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.
amnode

Amnode AB genomför nyemission

Amnode AB genomför en nyemission om högst 19,9 MSEK som är fullt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Nyemissionen riktas till befintliga aktieägare och allmänheten.
Prebona

Prebona ABs nyemission kraftigt övertecknad

Prebona genomförde en nyemission om 7 030 000 SEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under perioden 16 november – 4 december 2015. Intresset för emissionen var stort och emissionen blev kraftigt övertecknad.
Zenergy

Zenergy: Zenergy ABs nyemission övertecknad

Zenergy genomförde en nyemission om 25 MSEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under tiden 19 okt – 6 nov 2015. Intresset för emissionen var stort och emissionen övertecknades.