GCF agerar som rådgivare för Net Trading Group NTG AB

Net Trading Group NTG AB är ett svenskt e-commerce sällskap som säljer mot den skandinaviska marknaden. De äger hemsidorna: www.maxgodis.se och www.maxhelse.se.

© 2015 Copyright - Göteborg Corporate Finance AB