För investerare

För investerare / Köpa Aktier

Förköpsinformation

GCF är ett anknutet bolag till Aqurat Fondkommission AB som är ett av Finansinspektionen auktoriserat värdepappersbolag. GCF står därför under Finansinspektionens övervakning och kontroll. Tryck här för att läsa Aqurats Förköpsinformation: Förköpsinformation

Fyll i dina uppgifter nedan för att få erbjudanden om att köpa aktier i onoterade och noterade bolag

Är du intresserad av att ta del av våra erbjudanden och löpande vill ha information om nya investeringsmöjligheter så kan du anmäla dig här genom att lämna dina kontaktuppgifter. Genom anmälan får du reda på nyheter, aktuella nyemissioner, kapitalanskaffningar och får möjlighet att köpa aktier i noterade och onoterade bolag. För er information vill vi meddela att vi enbart bevarar Ert namn och adress i vårt register över aktieintresserade personer. Om ni i fortsättningen ej vill ha aktierelaterade nyheter, var vänlig maila oss till info@gcf.se ,  så stryker vi per omgående Edra uppgifter.

Fyll i dina uppgifter nedan för att få möjlighet att köpa aktier i noterade och onoterade bolag

Kontakt

Göteborg Corporate Finance AB
Prästgårdsängen 13
412 71 Göteborg
031-13 82 30
info@gcf.se

Carl-Magnus Kindal

0705-17 05 51

cmk@gcf.se

Lennart Andersson

0707-21 39 30

la@gcf.se

Pontus Hägerström

0708-15 52 96

ph@gcf.se

Michael Lindström

0701-82 00 06

ml@gcf.se

Filip Bergfelt

0735-30 48 64

fb@gcf.se

Robin Gulliksson

0761-10 01 24

rg@gcf.se

Mattias Larsson

0704-86 20 47

mla@gcf.se

Carl Lönnroth

0735-36 35 22

cl@gcf.se