Om oss

Om oss / Finansiell Rådgivare

Vi på Göteborg Corporate Finance är oberoende Finansiella Rådgivare inom Corporate Finance och ägarfrågor.

Vi är med från start till resans mål och känner väl till fallgroparna längs vägen. Det finns inte några genvägar utan det gäller att göra ett grundligt arbete för att nå resultat.

Vi erbjuder våra kunder ett brett och gediget nätverk av investerare och rådgivare inom alla faser ett bolag befinner sig i. Som projektledare i väl över 100 emissioner kan vi ge de råd Ert bolag behöver. Vi ser relationen med våra kunder som ett långsiktigt samarbete och agerar därefter.

Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda ett helhets­engagemang, därför samarbetar vi med ett antal partners som vi tidigare haft goda erfarenheter av.

Samarbetsavtalen kan omfatta:

Administrativa tjänster vid emissioner

Administrativa tjänster vid ägarspridning,

Incitamentsprogram och återköp av aktier.

Anslutning till Euroclear (VPC)

Utbokning av aktier

Hantering av aktiebok

Vår affärsmodell baseras på långsiktighet och att vi lyckas för Er som kund. Efter avslutat uppdrag bistår vi fortsatt som finansiella rådgivare kring de frågor som kan uppkomma längs vägen.

Göteborg Corporate Finance AB är ett anknutet bolag till Aqurat Fondkommission AB.

Carl-Magnus Kindal

Carl-Magnus Kindal

VD

0705-17 05 51
Född 1943
Ekonomi vid Göteborgs Universitet och juridik vid Lunds Universitet.
Lång erfarenhet från kapitalmarknaden som VD för finansbolag i 20 år och för värdepappersbolag i 20 år. Är VD för Göteborg Corporate Finance och innehar styrelseuppdrag för ett antal bolag.

Michael Lindström

Michael Lindström

Chef Corporate Finance

0701-82 00 06
Född 1959
Civilekonom vid Göteborgs Handelshögskola. Innehar Swedseclicens och är godkänd CA (Certified Advisor). Lång erfarenhet från kapitalmarknaden och verksam inom Corporate ­Finance sedan 1988. Gedigen erfarenhet från strukturerat lednings- och styrelsearbete och är idag styrelseledamot och delägare i ett antal noterade och onoterade bolag.

Mattias Larsson

Mattias Larsson

Projektledare / Konsult

0704-86 20 47
Född 1969
Fil.Kand i ekonomi vid Lunds Univer­sitet. Innehar Swedsec licens. Lång erfarenhet av kapitalmarknaden i Sverige och internationellt. Sedan 5 år inom Corporate Finance, speciellt inom ägarledda bolag.

Lennart Andersson

Lennart Andersson

CFO

0707-21 39 30
Född 1949
Senior rådgivare och tidigare CFO och vice VD för Thenberg & Kinde AB.

Filip Bergfelt

Filip Bergfelt

Corporate Finance Associate

0735-30 48 64
Född 1988
Civilekonom vid Göteborgs Handelshögskola. Tidigare erfarenheter av Corporate Finance från Thenberg & Kinde FK AB samt Consensus Asset Management AB. Har även internationell erfarenhet som Management & Financial consultant på en start-up i New York.

Innehar Swedsec-licens för specialister.

Carl Lönnroth

Carl Lönnroth

Corporate Finance Associate

0735-36 35 22
Född 1991
Civilekonom med dubbelmastersexamen från Handelshögskolan i Göteborg och LUISS Guido Carli i Rom. Har tidigare erfarenheter från finansiell rådgivning och har suttit med i ledningen för start-ups. Har även lång internationell erfarenhet med arton år i Bryssel och ett år i Rom.

Innehar Swedsec-licens för rådgivare.

Pontus Hägerström

Pontus Hägerström

Corporate Finance Associate

0708-15 52 96
Född 1989
Civilekonom med mastersexamen inom finans vid Göteborgs Handelshögskola.

Innehar Swedsec-licens för specialister.

Elin Olsson

Elin Olsson

Corporate Finance Associate

0705-92 53 04
Född 1995
Kandidatexamen vid Stockholm Business School, Stockholms Universitet. Har även internationell erfarenhet från studier vid London School of Economics.

Innehar Swedsec-licens för specialister.