<h1 class="entry-title">Category: Genomförda uppdrag</h1>
14 Sep

H&D Wireless 14-30 september

Erbjudandet i korthet Emissionsbelopp: 18 MSEK. Värdering: 36 MSEK pre money. Teckningskurs: 0,6 SEK per aktie. Teckningstid: 14-30 september 2020. Nya units i erbjudandet: 29 981 830 (varav 2 600 000 av serie A och 27 381 830 av serie B). Teckningsförbindelser: Ca 1,5 MSEK från bolagets grundare och huvudägare. Garantiförbindelser: Ca 16,5 MSEK Teckningsoption: Varje teckningsoption ger rätt att […]

09 Jun

Xavitech företrädesemission 9 – 25 juni 2020

Xavitech har tagit ett första steg mot att konsolidera en majoritet av IT-koncernen Frontwalker i Xavitech i och med förvärvet av 49 % av aktierna som genomfördes 2019. Förvärvet innebär att Xavitech numera är en koncern bestående av det på NGM Nordic SME-listade moderbolaget Xavitech AB, det helägda dotterbolaget Micropumps (4 MSEK i nettoomsättning 2019), […]

10 May

Göteborg Corporate Finance genomför riktad emission på 14 MSEK till TopRight Nordic AB

Göteborg Corporate Finance agerade finansiell rådgivare till  NGM-bolaget TopRight Nordic i samband med den riktade emission på 14 MSEK som genomfördes i 8/5-2020 till ett konsortium av välkända investerare. Det är mycket glädjande att vi tillsammans med bolaget lyckas attrahera investerare i dessa oroliga tider. I slutet av förra veckan kunde TopRight pressmeddela en efterlängtad affär med […]

16 Apr

Realtid 16 april – 30 april 2020

Realtid Media AB har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en emission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Bolagets styrelse kommer i anslutning med Erbjudandets slutförande att ansöka om listning av Bolagets aktier på lämplig marknadsplats. Realtid, som inledde sin verksamhet 2012, levererar affärskritisk information och nyheter […]

07 Feb

Xpecunia – Ränteobligation med 10 % ränta – 27 jan – 20 feb

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Typ av värdepapper:  Ränteobligation Teckningskurs: (nominellt belopp per obligation): 10.000 SEK. Courtage utgår ej. Teckningsperiod: 27 januari – 20 februari 2020 Emissionsdag: 1 mars 2020 Årlig ränta: 10 procent Löptid: 5 år, återbetalningsdatum: 1 mars 2025 Lånebelopp: 14 000 000 SEK Utbetalning av ränta: Kvartalsbasis (administreras av Euroclear) Notering av obligationer: Förestående obligationer är inte föremål för notering. För investerare som [...]
05 Feb

Amnode nyemission 5 – 19 februari 2020

Amnode Teckningsperiod: 5 – 19 februari 2020 Handel med teckningsrätter 5 – 17 februari 2020 Teckningskurs: 0,08 SEK per unit (motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,008 SEK). Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Emissionen är säkerställd till Ca 90%, Ca 2,71 MSEK (30 %) genom teckningsförbindelser och 5,40 MSEK (60%) genom garantiåtaganden. Rabatt: Teckningskursen motsvarar en rabatt [...]
23 Oct

IPO Amido AB – 23 oktober – 8 november

Amido AB – IPO Spridningsemission av units   Teckningsperiod 23 oktober – 8 november Emissionsbelopp 33 MSEK Emissionsvolym 6 miljoner units (1 unit innehåller 1 aktie och en teckningsoption av serie TO1) Erbjudandepris 5,5 SEK per unit. Courtage utgår ej Antal befintliga aktier 16 809 439 Bolagsvärde före Erbjudandet Cirka 92 MSEK Minsta teckningspost Minsta teckningspost […]

04 Jul

Energifonden ränteobligationer

Energifonden Sverige 1 AB (publ) Typ av värdepapper – Ränteobligation Teckningspost per obligation – 20 000 kronor. Courtage utgår ej Teckningstid – 25 juni – 6 september, 2019 Lånebelopp – 15 000 000 kronor Löptid – 3 år, återbetalningsdatum: 2022-08-31 Årlig ränta – 8 procent Utbetalning av ränta – Halvårsbasis fr.o.m. 2020-03-01 (administreras av Euroclear) Garanti – […]