Amnode

Företrädesemission
Februari 2020
Likvid: cirka 9 MSEK