Amnode

Företrädesemission
Mars 2019
Likvid: cirka 13 MSEK