H&D Wireless

Företrädesemission
April 2019
Likvid: cirka 27 MSEK