Zenergy

Företrädesemission
Juni 2019
Likvid: cirka 26 MSEK