H&D Wireless

Företrädesemission
September 2018
Likvid: cirka 30 MSEK