AppSpotr

Företrädesemission
September 2018
Likvid: cirka 23 MSEK