Spiffbet

Företrädesemission
Oktober 2018
Likvid: cirka 25 MSEK