MedicPen

Företrädesemission
Oktober 2018
Likvid: cirka 16 MSEK