Emotra

Företrädesemission
November 2018
Likvid: cirka 10 MSEK