Umida Group

Företrädesemission
November 2018
Likvid: cirka 19 MSEK