Parans Solar Lighting

Företrädesemission
December 2018
Likvid: cirka 18 MSEK