Net Trading Group NTG

Riktad nyemission
November 2017
Likvid: cirka 6 MSEK