Empir Group

Företrädesemission
November 2017
Likvid: cirka 13 MSEK